minvitamoon-blog
Nhân tình rót cứ vơi...

Bình sinh chỉ thích đọc viết tản mát không biết làm thơ. Nay bỗng dưng tức cảnh sinh tình, ngâm đôi câu già lõ:

Đã nghe
Những tiếng vỡ
bên trong lòng
Khô khốc
Lòng người nông sâu
Ai đoán ai ngờ?
Chờ một nỗi cho nhân tình thế tỏ
Mới nhỏ giọt vui sao đã đỏ ly sầu?!
Sầu đâu phải vì giọt vui chưa ngỏ
Sầu một nỗi nhân tình rót cứ vơi…

-Minh- 2016

1 COMMENT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here